ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูธัญญ์นภัส ดาวทอง หมวดภาษาไทย โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

บันทึกความทรงจำ

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ขิงสามารถแก้ผมร่วง

ขิงถือเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่ง
ที่มีสารพัดประโยชน์ และหนึ่งในประโยชน์ของขิง คือ สามารถแก้ผมร่วงได้


วิธีการ
คือ นำเหง้าขิงขนาดเท่าหัวแม่มือมาอังไฟให้อุ่นจัด แล้วนำไปบดให้ละเอียด
จากนั้นก็นำมาทาให้ทั่วหนังศีรษะ น้ำมันในขิงจะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผม
ทำให้ผมที่ขึ้นมาใหม่มีความแข็งแรงด้วย

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

มงคลชีวิต 38 ประการ

เรียนรู้เว็บบล็อก(weblog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตรา  จันทร์ลอย
นางสาวธัญญ์นภัส  ดาวทอง  นักศึกษาป.บัณฑิต หมุ่ที่ 1  รุ่น 13 เลขที่ 11
และนางสาวพรพรรณ  เชลาชาญชัยยุทธ  นักศึกษาป.บัณฑิต หมุ่ที่ 1  รุ่น 13 เลขที่ 15
ภาคการศึกษา 2/2553  

 ประวัติส่วนตัว 
นางสาวธัญญ์นภัส  ดาวทอง  (มาศ)     หมายเลขโทรศัพท์ 088-5440924
ที่อยู่ 9/1  หมู้  7  ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี   
เกิดวันที่ 28  พฤษภาคม 2524 ประวัติการทำงาน 
ประวัติการทำงาน
ปี 2547 พนังานบริษัทเวสเทริน ดิจิตอล อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี 2548  พิธีกร  ผู้ประกาศข่าว บริษัท ราชบุรีเคเบิลทีวี จำกัด

ปัจจุบัน     เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

คติ  มองความผิดพลาดในวันนี้  ให้เป็นโอกาสที่ดีในวันหน้า]

นางสาวพรพรรณ  เฉลาชาญชัยยุทธ (เดือน)  หมายเลขโทรศัพท์ 084-7048477
email  foggy_pooh78@hotmail.com
blogspot  http://www.nooduean.blogspot.com/